STUDIEBUREAUS & LANDMETERS

Werkt u aan een complex project en wilt u tijd besparen op gebied van waterhuishouding, ruimtelijke ordening, stabiliteitsberekeningen? Wenst u bepaalde delen van uw verkavelingsopdracht samen met ons uit te werken? Heeft u advies nodig betreffende het indienen van uw dossier volgens het omgevingsloket?

Welkom bij Studiebureau Jonckheere, een gespecialiseerd ingenieursbureau dat de kennis en kunde in huis heeft om met high-end softwarepakketten iedere waterhuishouding in kaart te brengen en tegelijk ook de regelgeving rond ruimtelijke ordening beheerst. Daarnaast zijn wij ook de perfecte partner voor stabiliteitsberekeningen (beschoeiingstechnieken, stabiliteit van taluds, fundering, bepaling wegopbouw, ...)

Betrouwbare partner voor het bekomen van uw verkavelingsvergunning

Dankzij onze jarenlange ervaring in het ontwerp van openbaar domein kunnen we u, ter ondersteuning van de taken waarvoor u als landmeter bent aangesteld, bijstaan bij het ontwerp van de nodige infrastructuur ter uitrusting van uw verkaveling. Ook voor de complexe verkavelingsdossiers op vlak van ruimtelijke ordening of waterhuishouding kan u beroep doen op onze diensten.

Waarvoor kan u Studiebureau Jonckheere contacteren?

  • Stabiliteitsberekeningen uitwerken, berekenen of verfijnen
  • Tweede mening rond funderingsplannen, stabiliteit
  • Digitale simulaties van rioleringsstelsel en waterhuishouding
  • Kennisdeling met andere studiebureaus en landmeters
  • Alles i.v.m. aspect ruimtelijke ordening
  • Opmaak vergunningsdossier via omgevingsloket
  • En zoveel meer

Studiebureau met een +plus+


Voor alle infrastructuurprojecten in Vlaanderen kan u een beroep doen op de vakkennis van onze industrieel en burgerlijk ingenieurs, landmeters, projectleiders en planologen. Wij maken met plezier tijd vrij in onze agenda om u te ontzorgen van complexe technische berekeningen zodat u zich kan focussen op de essentie. Onze specialisten worden voortdurend bijgeschoold en werken met de meest geavanceerde software.

Studiebureaus en landmeters uit heel Belgiƫ zijn welkom. Samenwerken met partners gebeurt steeds op basis van vertrouwen, duidelijke communicatie en een goede verstandhouding.