VLAAMSE INTERCOMMUNALES | OVERHEID

Plant u grote infrastructuurwerken aan gewestwegen of ringwegen en zoekt u een technische partner die met alle betrokken partijen rond de tafel kan zitten? Op zoek naar een onafhankelijk ingenieursbureau voor wegenontwerp of de aanleg van zuiveringsinstallaties?

Welkom bij Studiebureau Jonckheere, een gedreven team van ingenieurs dat technisch inzicht en ervaring mee op tafel legt zodat telkens de juiste infrastructuuroplossing gevonden wordt.

Infrastructuur ingenieurs met rekenkracht

Studiebureau Jonckheere is gespecialiseerd in het opmeten, uittekenen én opvolgen van grote infrastructuurwerken in opdracht van de overheid en intercommunales. We luisteren, analyseren,berekenen en onderhandelen. We geven onafhankelijk technisch advies en ontwerpen steeds een degelijkmasterplan met een duurzame langetermijnvisie. De volledige opvolging van de werken binnen tijd, scope en budget? Ook daarvoor kan u rekenen op Studiebureau Jonckheere.

Waarvoor kan u Studiebureau Jonckheere contacteren?

  • Mobiliteitsstudies: mobiliteitsplannen, startnota’s, projectnota’s
  • Planologische studies, ruimtelijke ordening
  • Integraal waterbeheer: wateroverlast, overstromingsgebieden
  • Waterzuivering: riolen en collectoren
  • Wegenontwerp en landschapsarchitectuur
  • Behoud, werken onroerend erfgoed
  • Plannen voor onteigeningen tot en met onderhandelingen
  • Stabiliteitsstudies, haalbaarheidsstudies
  • En zoveel meer

Studiebureau met een +plus+

Studiebureau Jonckheere is al meer dan 60 jaar een vaste partner voor intercommunales en overheidsopdrachten. Wij hebben de ervaring en het team van ingenieurs, landmeters, planologen en projectleidersin huis die met passie voor hun job steeds tot het uiterste gaan. Als familiebedrijf geloven we sterk in een persoonlijke, flexibele en degelijke service.

Recurrente opdrachtgevers zijn Aquafin, WVI, Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Landmaatschappij, rioolbeheerders (Infrax, Pidpa, Farys, IWVA),…