GEMEENTEBESTUREN | STEDEN | PROVINCIES

Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk studiebureau met meer dan 60 jaar ervaring op de teller? Wilt u kunnen rekenen op een team van meer dan 25 infrastructuur specialisten met complementaire skills? Houdt u van een directe en persoonlijke aanpak?

Welkom bij Studiebureau Jonckheere, een groeiend familiebedrijf waar respect en vertrouwen, ervaring en expertise, meer waard zijn dan de winstmarge.

Technisch adviesbureau met oog voor totaalplan

Studiebureau Jonckheere is uw onafhankelijke partner tussen de projectontwikkelaar en de technische dienst van de gemeente, stad of provincie.

Onze project ingenieurs schuiven graag mee aan tafel om te luisteren en technisch advies te geven. Van voorontwerp, ontwerp, aanbesteding, projectopvolging tot de definitieve oplevering, Studiebureau Jonckheere staat in voor een 360° opvolging en zet de communicatielijnen open naar alle betrokken partijen.

Waarvoor kan u Studiebureau Jonckheere contacteren?

 • Wegenontwerp voor openbaar domein (voetpaden, sportcentra,
 • sociale woningbouwprojecten…)
 • Rioleringsontwerp voor grote bouwprojecten
 • Integraal waterbeheer en waterzuivering (riolen en collectoren)
 • Studies, projectontwikkeling nieuwe verkavelingen 
 • Planologische opdrachten (ruimtelijke ordening)
 • Hydraulische studies in kader van wateroverlast en voorkomingsbeleid
 • Mobiliteitsstudies (startnota’s, projectnota’s, mober)
 • Afkoppelingen private rioleringsstelsels
 • GRB-metingen
 • En zoveel meer

Studiebureau met een +plus+

Voor grote infrastructuuropdrachten kan u rekenen op ons multidisciplinair team van industrieel en burgerlijk ingenieurs, landmeters, planologen, assistent architecten en landschapsarchitecten. Wij zijn vertrouwd met aanbestedingen en juridische contracten en nemen de tijd om nauwkeurig te werken. Tijdens elk project zijn we aanwezig van de eerste meeting tot de finale oplevering.

Studiebureau Jonckheere is actief in heel Vlaanderen en heeft mooie projecten gerealiseerd voor heel wat gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, intercommunales en rioolbeheerders.