PARTICULIEREN

Start u met een nieuwbouw- of renovatieproject en heeft u nood aan afkoppelingsadvies of een nieuwe keuring van uw riolering? Zoekt u een ervaren landmeter voor een professionele schatting van uw vastgoed of bouwgrond?

Welkom bij Studiebureau Jonckheere, al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in de keuring van privé riolering en opmetingen van vastgoed en gronden.

Gescheiden riolering, verkavelingsvergunning of waardebepaling nodig?

Studiebureau Jonckheere is uw aanspreekpunt bij grensgeschillen, prijsbepalingen, opmetingen, afkoppelingsadvies van uw riolering en zoveel meer. Sinds 2011 is een keuring van uw riolering verplicht bij verbouwingswerken. Onze experten zijn gecertifieerd, werken stipt en na een volledig nazicht ontvangt u – indien goedgekeurd – snel uw conformiteitsattest.

 

De keuringen van gescheiden riolering staan onder het toezicht van Vlario en AquaFlanders. Meer info kan u terugvinden op de website van Vlario en AquaFlanders.

 

Bent u ontevreden over een keuring uitgevoerd door een erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van de betreffende keuringsinstelling een klacht indienen.

Waarvoor kan u Studiebureau Jonckheere contacteren?

  • Erkend deskundige overstromingsattest
  • Mede-eigendom: gemotiveerd verslag & verdelingsplannen
  • Grensbepaling, plannen opstal, advies in grensgeschillen
  • Opmaken en aanvragen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor bijsturing ervan
  • Schattingen bij overlijden of verkoop
  • Opmetingen bestaande toestand projectgronden & advies
  • Afkoppelingsadvies en keuring van riolering bij nieuwbouw en verbouwing
  • Schattingen van vastgoed door een erkend landmeter
  • En zoveel meer

Studiebureau met een +plus+

Zoekt u een deskundig studiebureau met een hardwerkende reputatie sinds 1958? Dan zit u bij ons goed. Wij zijn een stabiel groeiend familiebedrijf met oog voor kwaliteit en precisie. In gesprekken rond schattingen of verkavelingen zorgt onze expertise voor duidelijkheid. Onze erkende landmeters kennen de technische en wettelijke voorschriften en brengen alle belangrijke parameters in kaart zodat er geen ruimte is voor onnodige discussies.

Studiebureau Jonckheere heeft ingenieurs, planologen en erkende landmeters in dienst die zichzelf voortdurend bijscholen en u zo met de juiste kennis verder helpen. Onze portfolio is gevuld met particuliere opdrachten in heel Vlaanderen.