De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen mits voorafgaandelijke overschrijving op rek. BE61 7380 3144 6917 (BIC: KREDBEBB) van Studiebureau Jonckheere met vermelding van “besteknr., BTW-nr. van de firma” voor onderstaande prijs (incl. 21% BTW, incl. verzendingskosten). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. In de kolom nota vindt u de synopsis van het werk incl. eventuele terechtwijzende berichten.

Datum Uur Besteknr Project Opdrachtgever Kostprijs
Papier
Kostprijs
Digitaal
Nota Pub. Meetstaat Inschrijving Uitslag
16/10/2018 11:00:00 9314 TIELT - VK Kasteelstraat WVI 80,00 EUR 40,00 EUR Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving -
21/09/2018 11:00:00 9539 DEERLIJK - Verharden parking Guido Gezelle Gemeente Deerlijk 80,00 EUR 40,00 EUR Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving -
24/08/2018 10:00:00 9450 OOSTKAMP Waterbeheersingswerken Kampveld (OKP 3028) Aquafin nvt NVT Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving -
03/07/2018 14:00:00 9361 Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project VMSW nvt NVT -----
14/06/2018 11:00:00 9600 Lo-Reninge - Herstellingswerken diverse wegen. Gemeente Lo-Reninge 80,00 EUR 40,00 EUR Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving Uitslag
11/06/2018 11:00:00 9120 IZEGEM - VK Kokelarestraat WVI 100,00 EUR 40,00 EUR Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving Uitslag