De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen mits voorafgaandelijke overschrijving op rek. BE61 7380 3144 6917 (BIC: KREDBEBB) van Studiebureau Jonckheere met vermelding van “besteknr., BTW-nr. van de firma” voor onderstaande prijs (incl. 21% BTW, incl. verzendingskosten). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. In de kolom nota vindt u de synopsis van het werk incl. eventuele terechtwijzende berichten.

Datum Uur Besteknr Project Opdrachtgever Kostprijs
Papier
Kostprijs
Digitaal
Nota Pub. Meetstaat Inschrijving Uitslag
01/04/2022 11:00:00 9637 AARSCHOT - Kleine Mechelsebaan, Meetshovenstraat en Sluiskensweg Aquafin nvt nvt Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving -
08/03/2022 11:00:00 19123 Omgevingsinfrastructuur sport-, cultuur- en jeugdsite Gistel nvt nvt ----Uitslag
04/03/2022 11:00:00 21045 Finse Piste Avelgem nvt ----Uitslag
18/02/2022 10:00:00 9654 Aanleg gescheiden riolering in deel Langstraat en Doelaagstraat Aquafin nvt nvt Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving -
09/02/2022 10:00:00 20038 BRUGGE - Wijkpark Ten Boomgaarde Stad Brugge nvt nvt ----Uitslag
21/01/2022 11:00:00 20053 TIELT - Heraanleg landelijke en trage wegen. Dienstjaar 2022 Stad Tielt nvt nvt Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving -
17/01/2022 11:00:00 20135 VLETEREN - Herstel landelijke wegen Vleteren nvt nvt Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving Uitslag
09/11/2021 12:00:00 20055 GISTEL - Herasfalteren Steenovenstraat Stad Gistel nvt nvt Projectnota Publicatiebericht Meetstaat Inschrijving Uitslag